Naši produkti

Izobraževalni center

izobraževanje partnerjev in posameznikov
sodelovanje na projektih
priprava publikacij

V izobraževalnem centru se trenutno osredotočamo na tri področja:

  • izobraževanje partnerjev in posameznikov o IT rešitvah, operacijskem sistemu in orodjih Microsoft, operacijskem sistemu Ubuntu (Linux) in odprtokodnih orodjih za operacijska sistema Microsoft in Ubuntu (Linux)
  • sodelovanje na nacionalnih in evropskih projektih v okviru priprave izobraževalnih vsebin, priprave in izvedbe specifičnih izobraževalnih okolij, svetovanje o učinkoviti rabi IKT, tehnična podpora partnerjem na projektu, celostna podoba projektov, izvedba konferenc in projektnih srečanj ter diseminacijske aktivnosti izobraževalnih komponent projektov
  • priprava publikacij izobraževalne in strokovne vsebine

Podpora 24/7

Današnje stanje trga označuje nestabilnost, nepredvidljivost nekaterih poslovnih odločitev, povečana odvisnost od poslovnih odločitev in kljub vsesplošni tehnološki razvitosti, še vedno neustrezna informacijska podpora. Medtem, ko trg že razpolaga z dovolj zmogljivo strojno opremo, je opazen deficit programske opreme ali pa zastarelost in zato neustreznost.

Doseganje boljšega nadzora, boljšega obvladovanja in odločanja, učinkovito podporo ključnim in sekundarnim poslovnim procesom, povečana predvidljivost poslovnih odločitev in obvladovanje virov ter informacij naših partnerjev je naše ključno vodilo.

Ob lastnem ogrodju in na njem temelječih rešitvah, ponujamo tudi povezovanje z rešitvami drugih poslovnih subjektov (Abit ECM, Primakon Primavera, RM Plus WARP-IT, Irisys People Counting, G-Rega vodenje prisotnosti, ...).

Našim partnerjem nudimo vse oblike pomoči in vzdrževanja opreme, med drugim tudi 24/7 podporo. Za ta namen imamo lasten center za podporo partnerjem, po potrebi pa sodelujemo tudi s podizvajalci.

Na osnovi našega lastnega ogrodja partnerjem ponujamo naslednje programske rešitve:

ERManERMan Enterprise Resource Management
upravljanje s človeškimi in drugimi viri podjetja, podpora poslovnim procesom, planiranje virov, odsotnost, beleženje opravljenega dela, obračunske kalkulacije, ...

CertiManCertiMan Certification Management
izvedba izobraževanj, preverjanje znanja in kompetenc, upravljanje in certifikacija tečajnikov, upravljanje s certifikati, ...

CallManCallMan Call Studio Management
upravljanje klicnega studia, kontrolirano kriterijsko klicanje potencialnih in obstoječih strank, vodenje portfelja strank, upravljanje s ponudbo za stranke, upravljanje obiska strank za poslovne dogovore ali poslovne priložnosti, upravljanje telefonske in TV prodaje strankam, ...

InspManInspMan Inspection Management
upravljanje seznamov in pregledov opreme (delovna oprema, gasilniki, hidranti, merilna oprema, varovalna oprema, tlačna oprema, ...), dokumentacija pregledov, ...

DocManDocMan Document Management
upravljanje dokumentacije in sistemske dokumentacije podjetij, dokumentni sistem, ...

MediaManMediaMan Media Management
upravljanje z informacijami o medijih, različne kategorije in atributi medijev, ...

ConfManConfMan Conference Management
izvedba konferenc, informacijski portal, oddaja in ocenjevanje prispevkov, priprava konferenčne bibliografije, ...


Obvestilo

Znanje za prihodnost

Naš cilj je postati ena bolj prepoznavnih organizacij ponudnikov celovitih IKT rešitev z dodatno potrditvijo na raziskovalnem področju. Skupno dobrobit partnerjev, družbe in okolja bomo tudi v prihodnosti gradili na kakovostnem pristopu, doseganju zastavljenih ciljev in dolgoročnih partnerstvih.

Za delo na projektih v svoj kolektiv vabimo nove osebe z izkušnjami, z znanjem in veseljem do pridobivanja novega znanja ter žilico za raziskovanje in inovativnost. Znanje, izkušnje in inovativnost bodo naš skupen ključ do uspeha.

Več o karieri v Initutu