Naši produkti

Naš cilj - zadovoljni partnerji

Zaupnost in varovanje informacij

Initut pri opravljanju svoje dejavnosti od partnerjev pridobi najrazličnejše informacije, tudi informacije zaupne narave.

Vse informacije, za katere ni eksplicitno določeno da so javne ali so že na razpolago širši javnosti oziroma partner dovoli njihovo objavo ali uporabo, smatramo kot zaupne. Zavedamo se, da bi s kakršnim koli posredovanjem informacij morda lahko škodovali ugledu, interesu ali poslovnim izidom partnerja, tudi zgolj s posredovanjem informacije, da za nekega partnerja opravljamo neko storitev.

Z internimi postopki vodenja smo tako zavezani, da teh informacij v nobeni obliki ne posredujemo tretjim osebam in jih smatramo kot poslovno skrivnost partnerja. Prav tako smo zavezani, da informacije izmenjujemo le z dogovorjenimi kontaktnimi osebami partnerja.